Dziś i Jutro

Fundacja
Ajak

Pomnażanie potencjału zdrowotnego to podstawowy warunek kształtowania wysokiej jakości życia…

Zgłoszenie podopiecznego

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Udzielamy pomocy dzieciom ze zdiagnozowaną atrezją dróg żółciowych, po przebyciu operacji metodą Kasai, oczekującym na przeszczep lub po przeszczepieniu wątroby oraz innym osobom niepełnosprawnym zgodnie z naszymi celami statutowymi.
Pomagamy chorym i niepełnosprawnym poprzez udostępnienie subkonta, czyli wydzielonej części konta bankowego, na którym gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się i dokonaj odpowiednich formalności.

W pierwszym kroku wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia, na podany w nim adres e-mail zostanie przesłany komplet informacji oraz dokumentów do wypełnienia i podpisania: Porozumienie wraz z załącznikami, Deklaracja, Podanie o założenie subkonta, Oświadczenie o dochodach.

Jeśli nie możesz wysłać zgłoszenia za pośrednictwem poniższego formularza, skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@ajakfundacja.pl lub telefonicznie: +48 515 185 735.

UWAGA!

Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej dla kandydata na podopiecznego

Formularz zgłoszeniowy
A: Dane zgłaszającego (rodzica/opiekuna)
B: Dane kandydata na podopiecznego

Skontaktuj się

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.