Dziś i Jutro

Fundacja
Ajak

Pomnażanie potencjału zdrowotnego to podstawowy warunek kształtowania wysokiej jakości życia – a na jego końcu możesz powalczyć o następne…

Zgłoszenie podopiecznego

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Udzielamy pomocy dzieciom ze zdiagnozowaną atrezją dróg żółciowych, po przebyciu operacji metodą Kasai, oczekującym na przeszczep lub po przeszczepie wątroby.
Pomagamy dzieciom chorym i niepełnosprawnym poprzez udostępnienie subkonta, czyli wydzielonej części konta bankowego, na którym gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się i dokonaj odpowiednich formalności.

W pierwszym kroku wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia, na podany w nim adres e-mail zostanie przesłany komplet informacji oraz dokumentów do wypełnienia i podpisania: Porozumienie wraz z załącznikami, Deklaracja, Podanie o założenie subkonta, Oświadczenie o dochodach.

Jeśli nie możesz wysłać zgłoszenia za pośrednictwem poniższego formularza, skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@ajakfundacja.pl lub telefonicznie: +48 515 185 735.

UWAGA! Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej dla kandydata na podopiecznego

Formularz zgłoszeniowy
A: Dane zgłaszającego (rodzica/opiekuna)
B: Dane kandydata na podopiecznego

Skontaktuj się

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.