Dziś i Jutro

Fundacja
Ajak

Pomnażanie potencjału zdrowotnego to podstawowy warunek kształtowania wysokiej jakości życia…

O nas

Pomnażanie potencjału zdrowotnego i ochrona zdrowia są podstawowymi warunkami kształtowania wysokiej jakości życia, dlatego też zostały uznane za jeden z głównych celów Fundacji. 

 

Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób to obszary, w których upatruje się największych rezerw służących budowaniu potencjału zdrowotnego. Nasza misja to promocja i podnoszenie świadomości społecznej w niniejszym zakresie.

 

Pragniemy także mocno zwrócić uwagę społeczną na problem transplantacji organów, obraliśmy za cel uświadamianie i rozpowszechnianie wiedzy, że jest to metoda ratująca życie i przywracająca zdrowie.

 

Pomagamy również indywidualnym potrzebującym i ich rodzinom zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

Dziękujemy za wsparcie naszych działań

Skontaktuj się

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.