Dziś i Jutro

Fundacja
Ajak

Pomnażanie potencjału zdrowotnego to podstawowy warunek kształtowania wysokiej jakości życia…

RODO

Ochrona danych osobowych darczyńców

Fundacja AJAK zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje:

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AJAK z siedzibą w Koninie, przy ul. Wieniawskiego 6/51,
NIP: 665-303-29-59, REGON: 386871610, KRS 0000857219.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji AJAK prosimy pisać na adres mailowy kontakt@ajakfundacja.pl; lub pisemnie – wysyłając list na adres siedziby Fundacji z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

W jakim celu będą przetwarzane Panią/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Fundacji w zakresie obsługi dobrowolnej wpłaty środków finansowych na rzecz Podopiecznych Fundacji lub na rzecz działalności samej Fundacji.

Dlaczego mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia) oraz obowiązki prawne Fundacji związane z jej rozliczeniem np. związane z obsługą księgowo-finansową czy rozliczeniem działań fundacji (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).

Komu mogą lub będą ujawniane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane:
– osobom upoważnionym przez Fundację (tzn. pracownikom Fundacji, wolontariuszom i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz Fundacji w ramach wymienionych celów);
– podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
– dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie Fundacji.

Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Jakie Pani/Panu przysługują prawa?

Rozporządzenie przyznaje Pani/Panu następujące prawa:
– prawo dostępu do treści swoich danych oraz informacji dotyczących ich przetwarzania;
– prawo żądania ich sprostowania.
– prawo żądania ich usunięcia.
– prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli Pani/Pan ich nie poda?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli Fundacja ma otrzymać wpłatę. Bez podania danych osobowych wpłata nie będzie mogła być zrealizowana.

Czy Pani/Pana dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania?

Nie, Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dziękujemy za wsparcie naszych działań

Skontaktuj się

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.