Dziś i Jutro

Fundacja
Ajak

Tak jak inne organizacje społeczne pomagamy i utrzymujemy się z datków otrzymywanych od naszych darczyńców.  Gdybyś chciał wesprzeć nasze działania, poniżej znajdziesz informację o jednej z możliwości. 

Zbiórka publiczna

Zbiórka publiczna – jak zorganizować?

Aby przeprowadzić zbiórkę publiczną należy złożyć w Fundacji wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
 
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich osób odpowiedzialnych za zbiórkę;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich wolontariuszy (tylko w przypadku kwesty do puszek);
  • pisemną zgodę z miejsca, w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej);

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Fundacja AJAK ul. Wieniawskiego 6/51, 62-510 Konin z dopiskiem „Wniosek o zbiórkę publiczną” lub mailem na adres: kontakt@ajakfundacja.pl najpóźniej dwa tygodnie przed terminem planowanej zbiórki.

W terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, Fundacja wydaje:
 
  • zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej;
  • identyfikatory dla wolontariuszy (tylko w przypadku kwesty do puszek)
  • puszki lub skarbony
Na tym etapie można przeprowadzić zbiórkę publiczną.
 
Po zakończeniu zbiórki należy komisyjnie otworzyć puszki oraz wypełnić formularz komisyjnego otwarcia puszek oraz protokół przekazania wpłaty na konto Fundacji.

Dokumenty do pobrania

Skontaktuj się

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.